Tarieven, vergoedingen door zorgverzekeraar en betalingen

 

Met zorgverzekeraars afgesloten contracten in 2024

Eerstelijnspsychologenpraktijk Bilthoven Zuid heeft ook in 2024 weer met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten

Hierbij een overzicht van een aantal zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten:

- Achmea: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, de Friesland

- CZ: CZ, OHRA, Nationale Nederlanden

- VGZ: Unive, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Zekur, MVJP

- Salland (voorheen ENO): Salland, Holland Zorg, Zorg Direct

- ASR: Ditzo, De Amersfoortse

- Caresq: Avitae, EUCare

- ONVZ: ONVZ, VVAA

- Zorg en Zekerheid

- DSW: DSW, inTwente, Stad Holland, SZVK

 

Geen contract werd afgesloten met:

- Menzis, Anderzorg (heeft u een restitutiepolis, krijgt u alsnog de normale vergoeding)

 

Bij Psychologen die geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, wordt door de zorgverzekeraars (buiten het eigen risico) niet altijd 100% van de totale kosten van een behandeling vergoed. Vaak gaat het om slechts 50-80% vergoeding van de totale kosten. Kijk dus u zorgverzekeringpolis zelf goed na of informeer hiervoor bij uw ziektenkostenverzekeraar.

 

Van eerstelijns psychologische zorg (EPZ), naar BGGZ naar ZPM (per 1 januari 2022)

De eerstelijns GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) en een deel van de tweedelijns GGZ zoals we die kenden in 2013 is vanaf 1 januari 2014 omgevormd in de BGGZ (B=Basis) en SGGZ (specialistische). Vanaf 1 januari 2022 wordt het ZPM ofwel het ZorgPrestatieModel ingevoerd. Hierbij wordt aan het eind van elke maand door de psycholoog een declaratie bij de ziektenkostenverzekeraar ingediend van uw behandelingen.

 

Voor relatief milde klachten waarbij er geen sprake is van een stoornis kan hulp geboden worden door de

(PraktijkOndersteuner Huisarts) POH GGZ. Hierbij is er sprake van relatief korte sessies van 20 minuten.

 

- Iedereen heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp uit de BGGZ waarbij

  dus declaratie plaats zal vinden volgens het ZorgPrestatieModel.

- De vergoeding van de psychologische hulp uit de BGGZ/ZPM valt onder het eigen risico (385 euro in 2024)

  Huisartsenzorg, zorg onder 18 jr., verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het

  aanvullende pakket worden vergoed, vallen niet onder het eigen risico.

 

De volgende stoornissen/aandoeningen worden niet vergoed vanuit de GB GGZ/ZPM:

- aanpassingstoornis

- werkproblemen/werkgerelateerde problematiek

- relatieproblematiek 

Soms vindt in de aanvullende verzekering alsnog van alle 3 stoornissen/aandoeningen een ruime vergoeding plaats

 

Tarieven buiten de gecontracteerde basisverzekering (BGGZ/ZPM) en de aanvullende verzekering per 1 januari 2024

  soort gesprek/behandeling                                                                                                                           prijs

- individueel gesprek, zelfbetaler (max. 45 min. gesprekstijd en 15. min. administratie)                    100,00 euro

- individueel gesprek, betaling door werkgever  (45 min gesprekstijd)                                                   125,00 euro

- individueel gesprek, vergoeding door zorgverzekeraar waarmee geen contract is afgesloten        120,00 euro


Maximale tarief 2024 (45 min gesprekstijd/behandeling) zoals vastgesteld door NZA:                        135,89 euro

Maximale tarief 2024 voor consult niet verzekerde zorg (OV0012) vastgesteld door NZA                   131,82 euro

 

Vergoeding door zorgverzekeraar

U betaalt niet direct aan de psycholoog. De psycholoog dient de nota op het eind van elke maand bij

de zorgverzekeraar in. De zorgverzekeraar brengt vervolgens het eventuele nog openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening.

 

Geen vergoeding door zorgverzekeraar

Bij geen vergoeding door de zorgverzekeraar ontvangt u aan het eind van de sessie meteen een nota en dient u het bedrag van de nota binnen 7 dagen te hebben overgemaakt op bankrekeningnr. 54.23.02.284 ten name van JCWA Smits.

Deze manier van betaling voorkomt o.a. aanmaningen bij het niet tijdig betalen van rekeningen (met extra kosten) en inschakeling van een deurwaarder (met vaak zeer hoge kosten).

 

Afzegging

Het afzeggen (annuleren) van een afspraak (sessie) dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te geschieden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak of het niet komen opdagen, wordt het volledige behandeltarief van een sessie in rekening gebracht.