Wat is een GZ-Psycholoog (in de eerste lijn/basis GGZ)?

Een GZ-Psycholoog (GezondheidsZorg-Psycholoog ofwel Psycholoog die werkzaam is in de GezondheidsZorg) is een aan de universiteit afgestudeerde psycholoog die daarna de opleiding tot GZ-Psycholoog heeft gevolgd. In de Psychologenpraktijk in de eerste lijn ofwel bGGZ (basis Geestelijke GezondheidsZorg) worden behandelingen aangeboden voor milde tot matig ernstige psychische klachten waarbij er sprake is van een stoornis. Voor de ernstige psychische klachten als verslavingen, psychosen en persoonlijkheidsstoornissen vindt doorverwijzing plaats naar de tweede lijn (o.a. RIAGG/Altrecht) ofwel sGGZ (specialistische geestelijke GezondheidsZorg). Een GZ-Psycholoog in de bGGZ werkt vooral klacht- en oplossingsgericht waarbij er meestal sprake is van kortdurende behandelingen (5-15 sessies). Een GZ-Psycholoog kunt u direct bellen en als het goed is zal er geen of slechts een korte wachtlijst zijn.

 

Wachttijd

De wachttijd in de praktijk is dus meestal kort (soms kunt u zelfs nog op dezelfde dag terecht). U kunt dus echt snel terecht. De wachttijd tussen een telefonisch en/of mailcontact en eerste afspraak bedraagt (in januari/februari 2024) maximaal 1 week. Na een eerste gesprek alsook tussen intake en eerste behandelgesprek zit geen aanvullende wachttijd.

 

In crisissituaties wordt u verzocht contact op te nemen met uw huisarts of (buiten de praktijktijden van uw huisarts) met de huisartsenpost.

 

Wanneer naar een GZ-Psycholoog (in de eerste lijn/basis GGZ)?

Soms lukt het niet om de problemen zelfstandig of met hulp van de partner, vrienden en/of familieleden op te lossen. Als klachten en problemen blijven voortduren, kunt u met deskundige hulp van de GZ-Psycholoog ervoor zorgen dat de klachten en problemen weer kunnen afnemen of zelfs helemaal kunnen verdwijnen. Het kan ook zo zijn dat u gewoon eens de behoefte heeft om met een buitenstaander over uw klachten en/of problemen te praten.

Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen bij de GZ-Psycholoog terecht voor hulp.

 

Met welke klachten/problemen kunt u zich aanmelden?

Het betreft oa:

- sociale angst/bloosangst

- gegeneraliseerde angst/algemene angst (piekeren)

- paniekaanvallen/hyperventilatie

- dwanghandelingen (o.a. wassen/schoonmaken ofwel smetvrees)

- dwanggedachten/obsessies (o.a. angst iemand te verwonden of te doden)

- andere enkelvoudige angsten (o.a. spin, muis, hoogte, kleine ruimte, stikken)

 

- onverwerkte (gecompliceerde) rouw/verliesverwerking

  o.a. ontkende, chronische, getraumatiseerde, uitgestelde, gesomatiseerde, systeemgeblokkeerde rouw

- verwerking van een schokkende/ingrijpende/traumatische gebeurtenis ofwel nare ervaring

  (met als gevolg oa herbelevingen)

 

- stemmingsstoornissen, depressie/somberheid

  o.a. acute depressie, chronische depressie, winterdepressie, bipolaire II stoornis (met hypomane episode)

- relatieproblemen/conflicten

 

- problemen in de opvoeding van de kinderen

- problemen op het werk (o.a. stress/burn-out/conflicthantering)

 

- slaapstoornissen (o.a. slapeloosheid, nachtmerries)

- hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn)

- chronische vermoeidheid, whiplashklachten

- begeleiding bij chronische ziekte (o.a. Ziekte van Parkinson)

- andere vage lichamelijke klachten

- crisisinterventie

 

- Mental Coaching/Job Coaching

 

Kwaliteitsstatuut/geschillen- en klachtenregeling

KwaliteitsStatuut is te zien in onderstaand document:

In het KwaliteitsStatuut wordt ook verwezen naar de Geschillen- en klachtenregeling. Probeer bij een geschil/klacht dit in eerste instantie met de GZ-Psycholoog zelf op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u bemiddeling of een bindend oordeel vragen via de Geschillen en klachtenregeling van de Beroepsvereniging van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Door fusie van NvGZ en NIP, kan men contact opnemen met Geschillen- en klachtenregeling via de volgende link:

https://www.psynip.nl/klachtenregeling/

 

Kwaliteits Statuut Mei 2022 J Smits
PDF – 95,0 KB 319 downloads